Yhdistys

Yhdistyksen perustamiskirjan ovat allekirjoittaneet 8.9.2011 Marja Sidorow, Mervi Ahlqvist ja Ewa Ohvo. Julkisempi toiminta on aloitettu vasta loppukesästä 2016. 

Yhdistyksen tärkeimpiä päämääriä on

  • tehdä rotuamme tunnetuksi mm. rotuesittelyillä 

  • saattaa rodun kasvattajat tiiviisti yhteen

  • palvella niin kasvattajia kuin harrastajiakin. 

Yhdistys toimii myös foorumina jakaen tarinoita, kuvia ja haastatteluita kotona köllivistä rakkaista perheenjäsenistä, tarjoten apuaan myös kaikille lemmikkinevojen omistajille. Mikään kissoihin liittyvä kysymys ei ole meille liian pieni esitettäväksi!  Tavoitteenamme on lisätä yhteistyötä ja avoimuutta; kasvetaan, harrastetaan ja kasvatetaan rennosti yhdessä, edistäen ensisijaisesti Suomessa vielä hyvin nuoren rodun terveyttä ja geenipohjaa. 
Rodunomaisuutta toki unohtamatta! 

Jäsenet tekevät yhdistyksen ja otammekin mielellämme vastaan ehdotuksia yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi. Tavoitteenamme on pitää yhdistys hereillä mm. rotuesittelyjen, säännöllisten kasvattajatapaamisten, mentoroinnin ja tutustumiskäyntien avulla. Jäsenten aktiivisuus, yhdistyksen varat ja voimavarat huomioiden. Pyrimme yhteistyöhön myös yli roturajojen.

Sekä auttaa rodusta kiinnostuneita ja tarjota tietoa lemmikinomistajille. Tavoitteenamme on myös toimia kaikkien kissojen puolestapuhujana. Kertoen kissan tarpeista, sen hyvinvointiin liittyvistä asioista sekä murtaen ennakkoluuloja ja myyttejä.

Koska kissa ei osaa puhua - meidän on tehtävä se kissan puolesta!